’Tis the Season for Experienced Retail Sales Associates