Abe’s Market Raises $3.4 Million to Target E-Commerce Niche