Toys"R"Us to Bid Farewell to 13-Year-Old ‘Senior’ Executive